Skip to main content

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) og selvbestemt prevensjon OsloMet

Enrollment in this course is by invitation only

Om kurset

Denne videreutdanningen er inndelt i fire tema eller hoved-deler. I tema 1 vil dere presenteres for grunnleggende kunnskap om sentrale begreper. Det vil få innblikk i bakgrunnen for hva som ligger i sentrale begreper i dag, innen seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Menneskerettigheter og seksuell helse har gått fra å være et faglig mørklagt kapittel til å bli et kunnskapsområde. Hvordan belyses menneksers rettigheter og ansvar? Seksuell selvbestemmelse henger sammen med både seksuell autonomi og seksuell subjektivitet. Den positive seksualiteten har vært underkommunisert i fag og forskning. Hvordan preger kunnskap om seksuell helse og livskvalitet helsefremmende og forbyggende arbeid i feltet? Hvordan bygger vi kompetanse til å bidra til å fremme seksuelle helse som en selvfølgelig del av folkehelsesatsingen? Hva er seksualitetens skyggesider, hvilke faktorer kan bidra til komplekse utfordringer i seksuelle relasjoner? Hvordan kan dette påvirke individers selvivaretakelse i seksuelle situasjoner, som for eksempel bruk av prevensjon? Hva er motiverende faktorer for å forebygge seksuell "uhelse" og fremme seksuell helse? I tema 2 vil dere kort presenteres for grunnleggende kunnskap om risiko for SOI og uønsket graviditet. Her finner dere i hovedsak nyere fakta og litt bakgrunnskunnskap. Dernest vil dere presenteres for digital læring om seksualitet og anatomi og fysiologi. For enkelte er dette repitisjon, for andre kan dere finne ny kunnskap siden sist i våre nye undervisningsfilmer. Prevensjon og kunnskap om de ulike prevensjonsmidlene kommer også her. Tema 3 omhandler veiledning og kommunikasjon. Her vil dere både presenteres for generell, grunnleggende kunnskap om veiledning og kommunikasjon, og særskilt også for kunnskap om og ulike øvelser for samtaler relatert til seksualitet. Tema 4 tar opp seksualitet og mangfold, og brukerperspektiv. Hvordan møter vi mennesker som opplever å ikke identifisere seg med majoritetsbefolkningen? Hvordan opplever mennesker fra ulike sosiale kontekster å bli møtt når de har spørsmål relatert til seksualitet? Tema 3 og 4 vil publiseres senere. I alle tema vil dere finne undertema og ulike læringsaktiviteter. For å få fullt utbytte av denne digitale komponenten, og dermed også samlingene, er det viktig at dere arbeider med pensum, ser filmene, gjør refleksjonsoppgaver og tar quizer som kommer underveis.

Opptakskrav er utdanning som helsesøster eller jordmor

Add information about the skills and knowledge students need to take this course.

Course Staff

Course Staff Image #1

Staff Member #1

Biography of instructor/staff member #1

Course Staff Image #2

Staff Member #2

Biography of instructor/staff member #2

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Firefox or Safari, or with Internet Explorer version 9 and above.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Question #2

Your answer would be displayed here.