Skip to main content

Digital historiefortelling HVL

Enrollment in this course is by invitation only

Om dette kurset

Digital historiefortelling er en utviklet som en del av kompetansehevingstiltak på almennlærerutdanningen (Bergen) ved Høgskulen på Vestlandet. Kurset baserer seg på en blandet læringsmodell og er satt sammen av kursmateriell på nett og workshop/samlinger på campus. Gjennom å delta på kurset lærer du både prinsippene bak digital historiefortelling, slik det er definert hos Center for Digital Storytelling og programvaren til å lage slike historier. Du får tilgang til opplæring av både Moviemaker (PC) og iMovie (Mac + iPad) i tillegg til hands on kurs med støtte fra veiledere.

Kurset passer for alle som er interessert i å lære det grunnleggende om bruk av video og har en praktisk og konkret tilnærming til hvordan du kan bruke dette i din egen undervisning.

Forhåndskunnskap

Det kreves ingen forhåndskunnskaper, men du må ha en datamaskin med enten Moviemaker eller iMovie tilgjengelig.

Kursholdere

Course Staff Image #1

Sigrun Lindaas Norhagen

Course Staff Image #2

Siv Systad

Course Staff Image #2

Xavier Bonete

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Firefox or Safari, or with Internet Explorer version 9 and above.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Question #2

Your answer would be displayed here.